Navigeringslista

Länkar

2022 års kammarmusikfestival kommer att ske 10-11-12 juni. Konstnärlig ledare är som tidigare år Svante Henryson. Konserten den 10/6 äger rum i Vasakyrkan och konserterna den 11 och 12/6 ute på Strömbäcks folkhögskola. Information om artister, program och biljettförsäljning kommer senare under våren.

Umeå kammarmusikförening vill fira Umeå 400 år med en konsertserie om 4 konserter.

19/2 Ett program kring Wilhelm Stenhammar  Lokal: Tegskyrkan

23/4 Ett program kring Wilhelm Peterson-Berger  Lokal: Hovrätten

24/9 prel. Avatarkvartetten från Umeå  Lokal: Minervaskolans aula

12/11 Semmy Stahlhammer, fiol Torbjörn Näsbom, nyckelharpa  Lokal: Scarinska villan

Information om program, artister och biljettförsäljning kommer allt eftersom som konserterna närmar sig.